COPD

COPD (chronic obstructive pulmonal diseases) is een verzamelnaam voor bronchitis en longemfyseem.


COPD WORDT GEKENMERKT DOOR:

– kortademigheid bij inspanning

– hoesten

– opgeven van slijmen

– piepende ademhaling

– terugkerende luchtweginfecties

– gevoelens van angst en onzekerheid

 

WAT MOET U ONTHOUDEN:

Door het op peil houden van uw conditie kunt u uw klachten zoveel mogelijk beperken.


WAT KAN DE FYSIOTHERAPEUT VOOR U BETEKENEN?

– conditie op peil brengen dmv inspanningsoefeningen en spieroefeningen

– aanleren van een effectieve manier van hoesten

– ademoefeningen ter vermindering van de kortademigheid

– beweegadviezen

– voorlichting

– verbeteren van het zelfvertrouwen en afname van angst

 

U wordt geholpen door een fysiotherapeut die speciaal opgeleid is in de behandeling van COPD klachten.